Hjem
Køb billet

Tidslinie

ÅrstalEjer af Egeskov
Omkring 1405Lydike og Jørgen Skinkel
Omkring 1470Johan Skinkel
Omkring 1516Otto og Poul Skinkel
1518 - 1533Laurids Skinkel
1533 - 1536Enken, Hilleborg Pedersdatter Bille
1536 - 1545Døtrene, Anne, Hilleborg og Rigborg
1545 - 1569Frands Brockenhuus
1569 - 1604Laurids Brockenhuus
1604 - 1615Laur. Brockenhuus' arvinger
1615 - 1616Hans Pogwish
1616 - 1630Jacob Ulfeldt
1630 - 1640Jacob Ulfeldts børn
1640 - 1648Laurids Ulfeldt
1648 - 1656Oluf Parsberg
1656 - 1666Otto Krag
1666 - 1688Enken, Anna Rosenkrantz
1688 - 1713Niels Krag den Ældre
1713 - 1722Niels Krags' enke
1722 - 1740Niels Krag den Yngre
1740 - 1784Niels Krags' enke, Sofie Juel
1784 - 1789Henrik Bille-Brahe
1789 - 1810Enken, Car. Agnese Raben
1810 - 1857Frantz Prben Bille-Brahe
1857 - 1871Fr. Siegfried Bille-Brahe
1871 - 1882Frantz Preben Bille-Brahe
1882 - 1912Julius Ahlefeldt-Laurvig-Bille
1912 - 1919Enken, C. Jessy Bille-Brahe
1919 - 1946Fr. Pr. Ahlefeldt Laurvig-Bille
1946 - 1985Gregers og Nonni Ahlefeldt-Laurvig-Bille
1985 - 1994Claus og Louisa Ahlefeldt-Laurvig-Bille
1992 -Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille