Hjem
Køb billet

Skovbrug

Egeskov Skovdistrikt udgøres af 5 selvstændigt beliggende skove med et samlet areal på 235 ha.

Skovdriften varetages af én fuldtidsansat skovarbejder suppleret med ekstra mandskab i spidsbelastningsperioder samt entreprenører.

Skovarbejder Torben Bønke, som forestår salg af brænde, kan kontaktes på tlf. 20 80 90 07

Administrationen af skovdriften varetages af KV-Skovadministration v. skovrider Keld Velling, Tanghavevej 1 5883 Oure, tlf. 62 28 11 99 eller 20 25 81 99