Piet Heins Labyrint

Anlagt omkring et karakteristisk kinesisk tårn repræsenterer Piet Heins labyrint ikke alene en visuel oplevelse, men i lige så høj grad en underholdende.

I sin tid blev labyrinter på de gamle herregårde anlagt til fornøjelig adspredelse for herskaberne og deres sommergæster, og også Piet Heins mere nutidige labyrint er sjov at udforske.

I gennemsnit bruger labyrintens "vovehalse" et kvarters tid på at nå ind til centrum, og man kan sagtens miste orienteringen og fare vild. Endnu har slotspersonalet dog ikke fundet efterladte gæster i de snorlige, forvirrende gange.

Oprindelig i 1990 blev Piet Heins labyrint formet af bambushække, men da planterne begyndte at blomstre og siden dø, erstattedes de af energipil, som i dag danner en tyk og tilsyneladende ugennemtrængelig mur.

Piet Heins labyrint er Egeskovs største Labyrint - og seks gange så omfangsrig som Egeskovs ældste labyrint fra 1730.