Humlehaven

Humlehaven på Egeskov er anlagt i 2012 ved siden af den store Labyrint.

Humle (Humulus lupulus) blev antageligt dyrket i Danmark fra 1100-tallet i klosterhaver.
 
Christian d. 1. pålagde i 1473 de fynske bønder at anlægge 60 humlekuler årligt.
I 1600-tallet blev forædlet humle importeret fra Pommern og Holsten.
I 1700-tallet var humlen mest udbredt på Fyn, og Nordvestfyn regnedes som humleegnen på Fyn i 1800-tallet.
 
Humlen på Egeskov benyttes til øl produktion og Grevens Ale kan købes på Egeskov og i specialbutikker.